top of page

Privacy statement Debora den Haring

De privacy van mijn klanten en websitebezoekers respecteer ik enorm en ik zal er zorg voor dragen dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Om je zo goed mogelijk te informeren kun je hieronder lezen welke persoonsgegevens door mij worden verwerkt doordat je gebruik maakt van mijn coaching en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Persoonsgegevens die ik verwerk wanneer je klant bent:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres van jezelf en eventueel van de organisatie waarvoor je werkzaam bent

  • Bankrekeningnummer voor de facturatie.

  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Reden: om je te kunnen bellen of e-mailen tijdens onze samenwerking, het afwikkelen van de betaling en wettelijke verplichting jegens de belastingdienst.
Deze gegevens bewaar ik 5 jaar.

Daarnaast maak ik beknopte aantekeningen over de voorgang van de coaching, uitsluitend bedoelt voor mijn eigen gebruik. Deze gegevens bewaar ik maximaal 1 jaar.

Persoonsgegevens die ik verwerk wanneer je contact legt over mogelijke samenwerking:

  • Voor- en achternaam

  • E-mailadres van de organisatie voor wie je optreedt/werkt

  • Indien je deze zelf verstrekt: telefoonnummer

Reden: op deze manier kan ik je informatie toezenden over mijn coaching en om contact te kunnen leggen over mogelijke samenwerking.
 

Wanneer je mijn website bezoekt:

  • Gegevens over surfgedrag. Deze gegevens zijn niet gepersonaliseerd, dus door mij niet terug te voeren op een ip-adres of persoonsnaam.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Jouw gegevens verkoop ik niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn coachtraject met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit is ook altijd in overleg met jou.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ik gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt ten alle tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar wandelcoachinggroningen@gmail.com. Binnen 4 weken zal ik reageren op je verzoek.

 

Hoe jouw persoonsgegevens worden beveiligd:

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

mei 2018; Debora den Haring

bottom of page